Home » 대만

Heller Industries Network in Taiwan

Heller Taiwan LTD.

No. 126-16, Zhong Xiao E. Road, Da An Dist. Taipei, TaiwanArthur Liang : +886 975 039 150Bruce Chiu : + 886 986 221 100.

 

Taiwan Representative Network

D-Tek Technology Co., Ltd., No. 15, Lane 32, Wu Fu 1st. Rd. Lu-Chu Hsiang, Tao-Yuan Hsien

Tel: +886-3-311-0588, Fax: +883-3-311-0330, E-mail: dtek@ms10.hinet.net

LoyalSun Tech Co. Ltd 1F., No.130, Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: +886-2-8227-6618, Fax: +886-2-8227-6226, E-mail: penny@loyalsun.com

YAO XIN TECHNOLOGY 3F.-4, No. 56, Minsheng 1st Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 800, Taiwan

Tel: +886-7-222-0150, Fax: +886-7-222-0155, E-mail: cykang@yaoxintec.comContacts: CY Kang

EPCiS Technology Co., Ltd. 3F., No. 36, Aly. 22, Ln. 205, Sec. 2, Nanshan Rd. Luzhu Dist., Taoyuan City, Taiwan

Tel: +886-3-311-9780, Fax: +886-3-311-6205, E-mail: marcolin@epcis.com.twContacts: Marco Lin

Tronstek International Inc. No. 12, Jiaxing 2nd St., Zhubei City, Hsinchu County, 302, Taiwan

Tel: +886-3-668-1820, Fax: +886-3-668-1065, E-mail: michael_yeh@tronstek.com, eva_lu@tronstek.comContacts: Michael Yeh, Spencer Yang

Heller Industries, Inc.

경기도 수원시 권선구 산업로
156번길 125-5

문의하기

031-769-0808
info@hellerindustries.co.kr

글로벌 지원

Heller의 지점은 고객의 필요를 충족시킬 수 있도록 세계 전역에 설립되어 있습니다.
대리점 찾기